اجرای ۵ قطعه از موسیقی کرال تو کاخ بوستان

مسعود نصرتی، مدیر مجموعه میراث جهانی قلعه گلستان گفت: گروه کُر شانته به رهبری احمد نونهال با همکاری عید موسیقی صبا در دومین رویداد تابستانه پنج قطعه موسیقی کرال را درون ارسی نگارخانه قصر گلستان اجرا می کند.

وی افزود: قطعات کرال به برهان آنکه با صدای طبیعی انسان عمل می شود و درونمایه آن بیشتر موضوعات نیایشی است؛ برای اجرا در فضاهای تاریخی همسویی دارد و مشابه آن درون جا های تاریخی و کلیساهای قدیمی در بیرون از ایران  مرسوم بوده است، تو کشورمان هم ملکی کاخ بوستان بوسیله دلیل آکوستیک عطا که دارد، می تواند علیل مجهز کند تا مخاطبان فرهنگ شناخت علاوه پهلو بازدید از فضای داخلی موزه، به موسیقی گروه کُر نیز شنوایی کنند که خود پیشینه ای چند قرن ساله دارد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اظهار کرد: تو این رویداد هنری آثاری از یوهان سباستاین باخ، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، و هکتور ویالوبوس و ۲ قطعه ی فولک (محلی) ایرانی اجرا خواهد شد.

گروه کر دانشجویی شانته تو اسفند ماه سال ۱۳۹۶  بوسیله سرپرستی احمد نونهال و با یگانگی چندی از  دانشجویان کالج موسیقی دانشگاه هنر تهران، پیدایش شد و تمرینات رسمی این گروه از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شده است. اعضای این قسمت قسمت کردن را دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های آهنگسازی، نوازندگی موسیقی جهانی و نوازندگی موسیقی ایرانی تشکیل می دهند.

تعلق مندان به هنر موسیقی می توانند ۲۲ تیر روزگار ۱۷ بخاطر تماشا و شنیدن قطعات کرال به کلکسیون میراث جهانی کاخ گلستان واقع تو میدان ارگ مراجعه کنند.