انگلیس آثار قدیمی عراق و افغانستان را پس می دهد

به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت، در میان آثاری باستانی که قرار است به ملک اصلی شان بازگردانده شوند، چندی مجسمه «بودایی» که بوسیله صورت غیرقانونی از «افغانستان» خارج شده بودند همچنین به چشم می خورد. این تندیس ها درون سپتامبر سال ۲۰۰۲ داخل فرودگاه «هیترو» لندن کشف شدند.

قدمت این آثار باستانی به صد چهارم تا ششم پس از میلاد مسیح بازمی گردد و پس از آن که با توافق «کفش ملی افغانستان» در یک نمایشگاه موقتی داخل لندن به عرضه گذاشته شدند به «موزه ملی افغانستان» بازگردانده می شوند.

در میان آثار باستانی که بوسیله عراق باز گردانده می شوند، مجموعه ای از کتبیه های خط میخی وجود دارد. این ۱۵۴ کتیبه بین النهرینی که حاوی تالیف های خط میخی هستند در فوریه سال ۲۰۱۱ در بریتانیا کشف شدند. قدمت این آثار باستانی از ۲۱۰۰ تا ۱۸۰۰ پیش از میلاد مسیح تخمین زده شده است. این آثار در نهایت بوسیله موزه عراق نقل مکان خواهند شد.

 تعدادی پیش، کفش بریتانیا یک پروژه مشترک با نشانی «عودت آثار باستانی» با همکاری مقام های میراث و آثار باستانی، مجموعه داران، فروشندگان و مراکز حقوقی با هدف شناسایی و پس دادن آثار قدیمی قاچاق شده از  مصر و سودان زیبایی داده بود.

در جریان این پروژه، نزدیک به ۷۰۰ اثر باستانی غارت و قاچاق شده از سمج تنها در سال گذشته معارفه شده است.