الواح هخامنشی عاشق ویزای ایران

بوسیله گزارش ایسنا، با بود آن همه دستور کار ریزی و حرف و حدیثی که پشتالواح هخامنشی بود، دوشنبه ۳۰ اردیبهشت محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – در نشست خبری اش با خبرنگاران اعلام کرد که «اوفک» تا کنون فقط مجوز ۱۷۸۰ لوح هخامنشی را داده تا به ایران مسترد شود. با این اعلام، علاوه کنار اعتراض رسمی معاونت میراث فرهنگی دایره میراث فرهنگی، وکلای موسسه و وزارت امور خارجه همچنین پیگیر علت صدور این مجوز با این تعداد اثر هستند.

اما اکنون ابراهیم شقاقی – مدیر کل حقوقی اداره میراث فرهنگی و گردشگری – به ایسنا می گوید: مناظره ما این بود که دانشگاه شیکاگو همه الواح را یک مکان تحویل بدهد، اما آن ها از همان ابتدا قصد داشتند الواح را قسمت بوسیله تقدیر تحویل دهند، شاید برداشت ها از گفتگو های معاون میراث فرهنگی اشتباه بوده است.

وی با تاکید براین که نهایتا آنچه که اکنون اتفاق افتاده، این است که باید یک بخش از الواح را همراه با یکی از کارمندان شیکاگو بفرستند، بیان می نرم: در حال هماهنگی مباحث مربوط به ویزا با وزارت امورخارجه هستیم تا این اتفاق رخ دهد، داخل نامه ای به وزارت امور خارجه، اعلام کردیم که آن طرف (دانشگاه شیکاگو و فرد همراه با الواح) آماده است گذرنامه باید برای او قاصد شود تا الواح به ایران بیاید، بنابراین زمانی که ویزا آماده و به تیر فرستاده شود، بخش نخست الواح به ایران مسترد می شود.

طالبیان تو آن نشست خبری اعلام کرده بود «به گفته ی حکیم عبدالمجید ارفعی،۱۲ تا ۱۳ هزاره چوب تمام و قطعات کوچک از الواح براساس رأی محکمه عالی آمریکا باید به کشور برگردانده شوند، اما اینک اگر اعتراض های بدوی جواب ندهد، میراث فرهنگی شکایت های عرفی خویشتن را تا اخرین لحظه انجام خواهد داد. به طرف امریکایی اعلام کرده ایم تا داخل صورتی که ارسال الواح هخامنشی از ابتدا و براساس نامه ای از لفظ دانشگاه شیکاگو به قیافه مجموعه ای باید به ایران انجام می شد، آن نامه را در اختیار ما صبر دهند.»