ساخت مجسمه های یخی در تابستان

پنجشنبه و تو قضیه مقدماتی روز از مهمانی مجسمه های برفی و یخی هنرمندان تندیس ساز در سه گانه قسمت قسمت کردن استادان مدعو، دانشجویان دانشگاه هنر و پردیس هنرهای زیبا و همچنین برگزیدگان مقدر شدن فراخوان امر خویشتن را با برف ها آغاز کردند. امروز هم این هم چشمی در رله هفت توچال، ادامه دارد.

بوسیله گزارش ایسنا، دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی بوسیله همت مجموعه ورزشی تفریحی توچال و باهم اتحاد کردن سازمان هنرهای تجسمی و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، در دو روز پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خرداد برگزار می شود.

درون روز نخست تندیس سازان با برف های دپو شده طراحی مجسمه های خود را آغاز کردند و فردا جمعه داوران این عید برترین ها را داخل هر پاره انتخاب خواهند کرد.

داوران این جشنواره نرگس حریریان، رضا قره باغی و کوروش گلناری هستند.

استادان مدعو درون این جشنواره نیز عبارتند از: نادر قشقایی، کامبیز هورسان، بهزاد آقاپور، سمانه حسینی، حسین ابتهاج، حسین علی عسگری، حمیدرضا فتوحی، تهمینه میرمطهری، همایون ثابتی مطلق و منصور آذری.

روز جمعه زمانه ۱۵ عادات اختتامیه دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی در ایستگاه هفت توچال برگزار می شود و یکسره آدم می توانند برای رویت مجسمه ها به رله هفت توچال بیایند.